piątek, 4 listopada 2016

Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie oraz Biblioteka Miejska w Cieszynie w ramach współpracy realizują projekt "Nakręceni na czytanie". Działania podejmowane są w ramach konkursu OperatorKultury.pl, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w programie Bardzo Młoda Kultura. Organizatorem śląskiej edycji jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
Nakręceni na czytanie to multidyscyplinarny projekt oparty na warsztatach, łączących sztukę filmową, dźwiękową, plastyczną i sztuki wizualne z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w oparciu o literaturę dla dzieci i przez nich stworzoną. Wykorzystane zostaną teksty napisane przez cieszyńskich gimnazjalistów na konkurs literacki “Zdrowie po cieszyńsku”, który został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Uczestnicy warsztatów zilustrują teksty plakatami, stworzą filmy animowane oraz nagrają audiobooki. Powstałe utwory zostaną przekazane do cieszyńskich szkół i przedszkoli oraz zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej (słupy inf., autobusy, instytucje) w formie plakatów zawierającymi kody QR jako odnośnikami do utworów.
Jako podsumowanie projektu przewidujemy konferencję dla pedagogów, animatorów kultury, bibliotekarzy i przedstawicieli cieszyńskich instytucji publicznych podejmującą temat wspólnego działania w kulturze i edukacji.

Film podsumowujący działania: